All wire posts

  • Klaus
   • Nagaraj
    By Nagaraj
    ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ R T E ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು February 15 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ,,, 1ನೇ ತರಗತಿ ಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು 01/08/2010 ರಿಂದ 31/07/2011 ರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು LKG ಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು ದಿನಾಂಕ 01/08/2012 ರಿಂದ 31/07/2013 ರೊಳಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು. 1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ , ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಧೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 2. ತಂದೆ,ತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ. 3.ತಂದೆ,ತಾಯಿಯ ಆಧಾರಕಾರ್ಡ , ಮತ್ತು 4 ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಳಾಸದ ಗುರುತಿನ ಪತ್ರ. Government employees also apply to RTE ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ವಿಳಾಸ .www.schooleducation.kar.nic.in . Please forward this message to all your friends and family members. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೆಳೆಸಿ....????
    • Administrator
     By Administrator
     Hi, Everybody, now you can chat, post and blog your opinion and share it through our devadiga network. Thanking you Admin